• چگونه با نیم تنه بلند و پاهای کوتاه شیک بنظر برسیم؟

    چگونه با نیم تنه بلند و پاهای کوتاه شیک بنظر برسیم؟ چگونه با نیم تنه بلند و پاهای کوتاه شیک بنظر برسیم؟ مد هنری است که به شما امکان می دهد خود را ابراز کنید و در پوست خود احساس اطمینان کنید. برای خانم هایی با بالاتنه بلند و پاهای کوتاه، ایجاد یک کمد لباس […]