• اشتباهات اساسی استایل رسمی آقایان !

    اشتباهات اساسی استایل رسمی آقایان اشتباهات اساسی استایل رسمی آقایان ! بسیاری از مردان با مرز بین استایل رسمی ، نیمه رسمی و کژوال  آشنا نیستند و به همین دلیل اشتباهات رایجی بین آنها وجود دارد که باعث می شود استایل آنها نامتوازن شود. در این مقاله به برخی از این اشتباهات می پردازیم اگر […]