• نکات مهم برای انتخاب شلوار ورزشی مردانه

    نکات مهم برای انتخاب شلوار ورزشی مردانه : با نزدیک شدن به تابستان ، گرمای رفتن به باشگاه و ورزش و نجام تمرینات ورزشی و تصور داشتن یک اندام متناسب بیش از هر زمان دیگری داغ می شود. بسیاری از آقایان توجه زیادی به لباسهای ورزشی خود دارند ، زیرا در انجام تمرینات باید احساس […]
  • مدل بستن روسری براساس فرم صورت

    مدل بستن روسری براساس فرم صورت : سالهاست که روسری و مدل بستن روسری جزئی از سبک انکار ناپذیر و ضروری زنان در کشور ما شده است. خانم ها به دلیل ماهیت ظریف و زیبایی شناختی که دارند به همه چیز (به خصوص روی  لباس خود) ظاهری زیبا و قابل تأمل می بخشند. آنها می […]