• چگونه از کفش هایمان مراقبت کنیم

    چگونه از کفش هایمان مراقبت کنیم چگونه از کفش هایمان مراقبت کنیم : یک کفش مناسب خوب تاثیر بسزایی در استایل شما دارد از این رو نیاز به نگهداری و مراقبت بسیار دارند .جنس و دوخت همه کفش ها یا هم فرق میکند بنابراین رفتار ما نیز باید با آنها فرق داشته باشد. برای داشتن […]