• راهنمای استایل با پیراهن راه راه برتون

    راهنمای استایل با پیراهن راه راه برتون راهنمای استایل با پیراهن راه راه برتون :‌ پیراهن راه راه برتون متعلق برتن در شمال فرانسه آمده است که نام آنها را توضیح می دهد. پیراهن‌های پنبه‌ای ضخیم راه‌راه‌ در سال 1858 بخشی از لباس دریانوردان شد، زیرا در شرایط اضطراری دریا به راحتی قابل تشخیص بودند. […]
    • توسط مریم
    • ۱۲ ماه پیش
    • 0